Month: June 2022

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน มีเทคนิคการประกาศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ประกาศรับสมัครงาน มีเทคนิคการประกาศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

การประกาศรับสมัครงาน เป็นการหาคนงานเข้ามาทำงานในองค์กรของตนเองซึ่งจะมีตำแหน่งต่าง ๆ ที่เหมาะกับผู้สมัครแตกต่างกันไป รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ การที่จะได้ผู้สมัครที่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นจะมีอยู่หลายเทคนิคซึ่งจะกล่าวถึงในบทความว่ามีเทคนิคที่ใช้ ประกาศรับสมัครงานอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เทคนิคการ ประกาศรับสมัครงาน  ในส่วนของเทคนิคที่ใช้ในการประกาศรับสมัครงานนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  ระบุให้ชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมาย นั่นก็เพื่อที่จะสื่อให้รู้ว่ามีอะไรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายบ้าง ยกตัวอย่างคือ รับผู้ที่จบการศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ รับผู้จบการศึกษาที่เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากที่ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเลือกสื่อที่ใช้ในการประกาศได้เหมาะสม  ควรระบุถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ไม่สมควรที่จะใช้ภาษาทางเทคนิคซึ่งส่งผลให้ผู้สมัครเข้าใจยาก เลือกใช้ภาษาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงกำหนดวันสิ้นสุดสำหรับการ ประกาศรับสมัครงาน  หากเป็นกรณีของนักศึกษาที่จบมาใหม่ ให้ส่งใบประกาศพร้อมเอกสารต่าง